Telefon

Kontakt fastighetsskötare Björn Pettersson.
Tfn:0725500270
E-postadress: brf.cronhawen@live.se

Kontaktuppgifter till styrelsen finns på respektive
entréplans anslagstavla!

 

Brf Cronhawen sedd från Borgmästarekajen