Styrelsen för Brf Cronhawen

Ordinarie ledamöter:
Göran Johansson
Kenneth Johansson
Elisabet Fransson

Suppleanter:
Birgitta Jönsson
Lars-Erik Enarsson


Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare.