Medlemsinformation

I de bifogade filerna hittar du medlemsinformation från bostadsrättsföreningen. Här hittar du den senaste årsredovisningen, stadgar, ordningsregler, riktlinjer för andrahandsuthyrning och besittningsrätt samt föreningens infoblad med mera.

Infoblad