Brf Cronhawen är en fristående förening vars fastighet är belägen på Möllebacken i det vackra Karlskrona.
Byggnaden, som är uppförd under åren 1953 och 1954, består av 62 lägenheter samt 2 lokaler.